Difference between revisions of "Canan nan Gaidheal (Traditional)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m
m (Text replacement - "{{Published|}}" to "{{Pub|1|}}")
 
(16 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
==Music files==
 
==Music files==
{{Legend}}
+
{{#Legend:}}
 
+
*{{PostedDate|2009-09-12}} {{CPDLno|20152}} [[Media:Canan nan Gaidheal.pdf|{{pdf}}]] [[Media:Canan_nan_Gaidheal.mid|{{mid}}]] [[Media:Canan nan Gaidheal.mxl|{{XML}}]] [[Media:Canan nan Gaidheal.sib|{{sib}}]] (Sibelius 5)
*{{NewWork|2009-09-11}} '''CPDL #20152:''' [{{filepath:Canan nan Gaidheal.pdf}} {{pdf}}] [{{filepath:Canan nan Gaidheal.sib}} Sibelius 5]
 
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
:'''Edition notes:'''  
+
:'''Edition notes:''' {{MXL}}
 +
:{{Arranger|Aindrias Hiort}}
  
 
==General Information==
 
==General Information==
'''Title:''' ''Canan nan Gaidheal''<br>
+
'''Title:''' ''Cànan nan Gàidheal''<br>
 
{{Composer|Traditional}}
 
{{Composer|Traditional}}
  
Line 13: Line 13:
 
{{Genre|Secular|Folksongs}}
 
{{Genre|Secular|Folksongs}}
 
{{Language|Scottish Gaelic}}
 
{{Language|Scottish Gaelic}}
'''Instruments:''' {{acap}}<br>
+
{{Instruments|A cappella}}
'''Published:''' unknown
+
{{Pub|1|}}  
  
'''Description:''' I believe the words are by Murchadh Mac Farlain from the 19th cent. and the tune is traditional. Arranged by Aindrias Hiort.
+
'''Description:''' I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional.  
  
 
'''External websites:'''
 
'''External websites:'''
  
 
==Original text and translations==
 
==Original text and translations==
{{NoText}}
+
{{Text|Scottish Gaelic|
 +
1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
 +
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
 +
Cha b'e'n t-uisge is gaillionn bho'n iar,
 +
Ach an galar a bhlian bho'n deas.
 +
 
 +
Blàth duilleach, stoc agus freumh,
 +
Cànan mo threubh is mo shluaigh.
 +
 
 +
Chorus:
 +
Thig thugainn thig co' ruinn gu siar,
 +
Gus an cluinn sinn ann cànan nam Féinn;
 +
Thig thugainn thig co 'ruinn gu siar,
 +
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gaidheal.
 +
 
 +
2. Bheir a-nuas dhuinn na coinnleirean òr,
 +
'S annt’ càraibh na coinnlean geal céir,
 +
Lasaibh suas iad an seòmar a'bhròin,
 +
Taigh aire seann chànan a'Ghaidheil;
 +
 
 +
'Se siud bho chionn fhad' thuirt an nàmh,
 +
Ach fhathast tha beò Cànan nan Gaidheal.
 +
 
 +
Chorus
 +
 
 +
4. Ged nach cluinnear a-nis i 's an dùn,
 +
No'n talla nan cliar is nan còrn,
 +
Ged tha meòir' Chloinn 'ic Chriomain gun lúths,
 +
Bho'n tric fheasgar ciùin dhòirteadh ceòl,
 +
 
 +
Gidheadh, anns na h-Eileanan Siar
 +
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.
 +
 
 +
Chorus}}
  
 
[[Category:Sheet music]]
 
[[Category:Sheet music]]
 
[[Category:Romantic music]]
 
[[Category:Romantic music]]

Latest revision as of 15:29, 24 June 2019

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-09-12)   CPDL #20152:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-09-11).   Score information: Letter, 1 page, 41 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: MusicXML source file is in compressed .mxl format.
Arranger: Aindrias Hiort

General Information

Title: Cànan nan Gàidheal
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: Solo medium
Genre: SecularFolksong

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:

Description: I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
Cha b'e'n t-uisge is gaillionn bho'n iar,
Ach an galar a bhlian bho'n deas.

Blàth duilleach, stoc agus freumh,
Cànan mo threubh is mo shluaigh.

Chorus:
Thig thugainn thig co' ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nam Féinn;
Thig thugainn thig co 'ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gaidheal.

2. Bheir a-nuas dhuinn na coinnleirean òr,
'S annt’ càraibh na coinnlean geal céir,
Lasaibh suas iad an seòmar a'bhròin,
Taigh aire seann chànan a'Ghaidheil;

'Se siud bho chionn fhad' thuirt an nàmh,
Ach fhathast tha beò Cànan nan Gaidheal.

Chorus

4. Ged nach cluinnear a-nis i 's an dùn,
No'n talla nan cliar is nan còrn,
Ged tha meòir' Chloinn 'ic Chriomain gun lúths,
Bho'n tric fheasgar ciùin dhòirteadh ceòl,

Gidheadh, anns na h-Eileanan Siar
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.

Chorus