Difference between revisions of "Canan nan Gaidheal (Traditional)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replace - "{{NewWork|" to "{{PostedDate|")
m (Text replacement - "{{Published|}}" to "{{Pub|1|}}")
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
==Music files==
 
==Music files==
{{Legend}}
+
{{#Legend:}}
 
+
*{{PostedDate|2009-09-12}} {{CPDLno|20152}} [[Media:Canan nan Gaidheal.pdf|{{pdf}}]] [[Media:Canan_nan_Gaidheal.mid|{{mid}}]] [[Media:Canan nan Gaidheal.mxl|{{XML}}]] [[Media:Canan nan Gaidheal.sib|{{sib}}]] (Sibelius 5)
*{{PostedDate|2009-09-12}} {{CPDLno|20152}} [{{filepath:Canan nan Gaidheal.pdf}} {{pdf}}] [{{filepath:Canan_nan_Gaidheal.mid}} {{mid}}] [{{filepath:Canan nan Gaidheal.sib}} Sibelius 5]
 
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
:'''Edition notes:'''
+
:'''Edition notes:''' {{MXL}}
 +
:{{Arranger|Aindrias Hiort}}
  
 
==General Information==
 
==General Information==
Line 14: Line 14:
 
{{Language|Scottish Gaelic}}
 
{{Language|Scottish Gaelic}}
 
{{Instruments|A cappella}}
 
{{Instruments|A cappella}}
'''Published:'''
+
{{Pub|1|}}
  
'''Description:''' I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional. Arranged by Aindrias Hiort.
+
'''Description:''' I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional.  
  
 
'''External websites:'''
 
'''External websites:'''
  
 
==Original text and translations==
 
==Original text and translations==
{{Text|Scottish Gaelic}}
+
{{Text|Scottish Gaelic|
<poem>
 
 
1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
 
1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
 
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
 
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
Line 55: Line 54:
 
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.
 
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.
  
Chorus
+
Chorus}}
</poem>
 
  
 
[[Category:Sheet music]]
 
[[Category:Sheet music]]
 
[[Category:Romantic music]]
 
[[Category:Romantic music]]

Latest revision as of 15:29, 24 June 2019

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-09-12)   CPDL #20152:        (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-09-11).   Score information: Letter, 1 page, 41 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: MusicXML source file is in compressed .mxl format.
Arranger: Aindrias Hiort

General Information

Title: Cànan nan Gàidheal
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: Solo medium
Genre: SecularFolksong

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

First published:

Description: I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
Cha b'e'n t-uisge is gaillionn bho'n iar,
Ach an galar a bhlian bho'n deas.

Blàth duilleach, stoc agus freumh,
Cànan mo threubh is mo shluaigh.

Chorus:
Thig thugainn thig co' ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nam Féinn;
Thig thugainn thig co 'ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gaidheal.

2. Bheir a-nuas dhuinn na coinnleirean òr,
'S annt’ càraibh na coinnlean geal céir,
Lasaibh suas iad an seòmar a'bhròin,
Taigh aire seann chànan a'Ghaidheil;

'Se siud bho chionn fhad' thuirt an nàmh,
Ach fhathast tha beò Cànan nan Gaidheal.

Chorus

4. Ged nach cluinnear a-nis i 's an dùn,
No'n talla nan cliar is nan còrn,
Ged tha meòir' Chloinn 'ic Chriomain gun lúths,
Bho'n tric fheasgar ciùin dhòirteadh ceòl,

Gidheadh, anns na h-Eileanan Siar
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.

Chorus