Nebeští kavalérové (Adam Michna)

From ChoralWiki
Revision as of 05:03, 8 March 2017 by CHGiffen (talk | contribs) (Text replace - "{{#Legend:}} " to "{{#Legend:}} ")
Jump to: navigation, search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • CPDL #30024:     
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-08-30).   Score information: A4, 1 page, 37 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Nebeští kavalérové
Composer: Adam Michna

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredUnknown

Language: Czech
Instruments: A cappella

Published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Nebeští kavalérové,
vinšujte štěstí.
Vy jste mé svadby družbové:
veďte z neštěstí
Nevěstu mou, vám se věří.
Mně a vám se ona svěří.
Veďte ji, andělé,
ke mně, archandělé.

2. Tak za mne se teď přimlouval
můj ženich milý
k mé pomoci vás namlouval,
pážata bílí,
tak vás jmenuji, andělé,
k vám volám, ó archandělé,
slyšte mé žádosti,
čiňte mně zadostí!

3. Ó Michale, můj rytíři,
meč již vytáhni.
Ó věrný duších vartýři,
tě nevyhání
žádná z tvé moci zchytralost,
v tobě jest obrova stálost,
veď milou mou ke mně,
přej hostinu ve mně.