Difference between revisions of "Pratum spirituale (Mogens Pedersøn)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 86: Line 86:
 
|align="right"|37. || {{NoCo|RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo}}
 
|align="right"|37. || {{NoCo|RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo}}
 
|}
 
|}
 +
==Works at CPDL==
 +
{{PubList|seq,yr,lyr,gen,subg,vo,voices|}}
  
 
==External links==
 
==External links==

Revision as of 06:27, 23 January 2019

General Information

Title: Pratum sprituale (1611)

Publication date and place: 1611 by Heinrich Waldkirch in Copenhagen.

Composer: Mogens Pedersøn

List of music

# Title
1. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig
2. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig
3. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
4. It barn er fød i Bethlehem
5. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens
6. Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss
7. Victimae paschali laudes
8. Jesus Christ vor Frelsermand
9. Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII)
10. Allen til dig Herr' Jesu Christ
11. Jesu Christ dig tacke vi
12. Kyrie / Gud Fader der allsomhøyeste trøst
13. Nu bede vi den Helligaand
14. Kom Hellig Aand O Herre Gud
15. Ieg raaber til dig ô Herre Christ
16. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu
17. Ieg vil mig Herren loffue
18. Mit hierte hui gremmer du dig
19. Vor Gud hand er saa fast en borg
20. O Herr' frels mig oc døm min sag
21. Vaare Gud icke med oss denne tid
22. Beklag' aff all min sinde
23. Loffuer Gud i fromme Christne
24. Fader vor vdi Himmerig
25. Aff dybsens nød raaber ieg til dig
26. Om Himmerigs rige saa ville vi tale
27. Jesus Christus er vor salighed
28. Beholt oss Herre ved dit ord
29. Siunge vi aff hiertens grund
30. Forlæ oss med fred naadelig
31. Naar min tid oc stund er forhaand
32. RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand
33. MISSA. QUINQUE VOCUM
34. Ad te levavi oculos meos
35. Deus misereatur nostri Deus
36. Laudate Dominum
37. RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo

Works at CPDL

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.3: Warning: Skipping bad option for parameter 'category'.

Ad te levavi oculos meos |- |Ad te levavi oculos meos |33 |1620 | |Sacred |Motets |5 |SSATB Deus misereatur nostri |- |Deus misereatur nostri |34 |1620 | |Sacred |Motets |5 |SSATB Forlæ oss med fred naadelig |- |Forlæ oss med fred naadelig |30 |1620 | |Sacred |Anthems |5 |SATTB It barn er fød i Bethlehem |- |It barn er fød i Bethlehem |4 |1620 | |Sacred |Carols |5 |SATTB Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss |- |Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss |6 |1620 | |Sacred |Troped Kyries |5 |SATTB Laudate Dominum |- |Laudate Dominum |36 |1620 | |Sacred |Motets |5 |SATTB Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII) |- |Min Siel nu loffue herren (Psalm CIII) |9 |1620 | |Sacred |Anthems |5 |SATTB Missa quinque vocum |- |Missa quinque vocum |32 |1620 | |Sacred |Masses |5 |SATTB Victimae paschali laudes |- |Victimae paschali laudes |7 |1620 | |Sacred |Motets |6 |SSATTBExternal links