Sancta et immaculata virginitas

From ChoralWiki
Revision as of 09:40, 13 April 2013 by Jgoodliffe (talk | contribs) (adding Panini's setting)
Jump to navigation Jump to search

General information

Settings by composers

Original text and translations

Latin.png Latin text

Sancta et immaculata virginitas,
quibus te laudibus efferant nescio:
Responsum
quia quem caeli capere non poterant,
tuo gremio contulisti.
Versus
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui.

in aeternum permanes Virgo.

Dutch.png Dutch translation

Heilige en smetteloze maagdelijkheid,
ik weet niet door welke lofzangen ik u zal prijzen
Responsum
want gij hebt in uw schoot gedragen
hem, die de hemelen niet konden omvatten
Versus
Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.

English.png English translation

O holy and immaculate virginity,
I know not by what praises I may extol thee:
Responsum
for thou hast born in thy womb,
whom the heavens could not contain.
Versus
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb.

Thou abidest a virgin for ever.

External links